Poplatky a ich vplyv na investovanie

Poplatky a ich vplyv na investovanie

Naša kalkulačka vám vypočíta aký vplyv majú poplatky na vašu investíciu. Ukazovateľ efekt poplatkov zobrazený v eurách a percentách vám ukáže o koľko menej budete mať nasporené v porovnaní s lacnejšiou a ideálnou investíciou. Zistite, či investujete výhodne alebo nevýhodne a spravte zmenu!

Poplatky a dane vám ukroja z vašej investície až 32 % alebo 44 604 EUR. Táto suma vám môže zabezpečiť niekoľko rokov spokojného dôchodku.1

Investujte s OPTIVISTA a ušetrite na poplatkoch viac ako 70 %.2

S OPTIVISTA budete mať nasporené v priemere až o 39 % alebo 37 865 EUR viac.2

Investovanie do ETF fondov je oslobodené od dane zo zisku, čo vám ušetrí v priemere
14 345 EUR
.3

Poplatky a parametre vašej investície

Porovnanie správcovských poplatkov

Ideálna investícia Vaša investícia OPTIVISTA
Koncový stav účtu 141,761 € 111,502 € 134,753.54 €
Vstupné poplatky
Management fee
Transakčné poplatky
Výstupné poplatky
Poplatky spolu
Daň zo zisku
Efekt poplatkov
Efekt poplatkov v %
Hodnota účtu po zdanení

Upozornenia a zdroje

  • Táto kalkulácia je model, ktorý slúži na pochopenie efektu poplatkov.
  • Kalkulácia nie je osobné finančné odporúčanie. Pred tým, ako spravíte akékoľvek investičné rozhodnutie vám odporúčame poradiť sa s odborníkom.
  • Očakávaná návratnosť investície nám pomôže pri porovnaní efektu poplatkov, ale pri reálnom investovaní sa bude líšiť a v čase meniť.
  • V kalkulácii počítame so statickým modelom. Mesačné vklady nenavyšujeme a nezapočítavame pôsobenie inflácie ani volatilitu trhu.
  • Hodnota efektu poplatkov údava koľko navyše by ste mohli mať na svojom investičnom účte, ak by ste neplatili žiadne poplatky.
  • Pri výpočtoch používame kvôli jednoduchosti zobrazenia zaokrúhľovanie na celé čísla.
  • Spoločnosť OPTIVISTA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť používateľovi. Viac o podmienkách používania našich stránok sa dozviete v dokumente Podmienky používania webových stránok.

1 V modelovom príklade vychádzame z nasledujúcich vstupov. Pravidelná investícia vo výške 100 EUR mesačne po dobu 30 rokov s očakávanou priemernou ročnou návratnosťou 8 %. Modelová investícia má 1 % vstupný poplatok zaplatený jednorázovo a 1,2 % manažérsky poplatok, ktorý platí klient z hodnoty účtu počas celej doby investovania. Sadzba dane je 19 %. Výsledky sú následovné. Koncový stav účtu pred zdanením je 111 502 EUR. Hodnota účtu po zdanení 97 157 EUR. Hodnota účtu bezpoplatkovej investície je 141 761 EUR.

2 Ak máte u nás poistenie života a zdravia a neživotné poistenie, dáme vám 100 % zľavu z nášho poplatku pri investovaní. Zľavu vám uplatníme aj na investičné zmluvy vášho partnera a detí. Budete tak investovať s poplatkom za úschovu a správu vo výške 0,24 % ročne a transakčným poplatkom 0,20 %. Pri pravidelnej investícií vo výške 100 EUR mesačne po dobu 30 rokov s očakávanou priemernou ročnou návratnosťou 8 % a poplatkami spomenutými vyššie, bude koncový stav účtu 135 022 EUR, čo je oproti 97 157 EUR z predošlého bodu o 37 865 EUR alebo 39 % viac. Všetky poplatky a fungovanie nášho vernostného programu nájdete v dokumente Poplatky a vernostný program.

3 Zisk z predaja podielových listov sa zdaňuje 19 % sadzbou dane v zmysle § 43, ods. 10 zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre ETF fondy platí v zmysle § 9, ods. 1 písmena k) rovnakého zákona, že od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8, ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia.


Samostatný finančný agent, spoločnosť OPTIVISTA s. r. o., so sídlom Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 930 625 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13164/B vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu na základe oprávnenia zo dňa 03.01.2019 a v sektore poistenia alebo zaistenia; doplnkového dôchodkového sporenia; starobného dôchodkového sporenia; prijímania vkladov a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov na základe oprávnenia zo dňa 13.09.2019.


Spoločnosť OPTIVISTA je zapísaná v registri finančných agentov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Registračné číslo spoločnosti je 242 501. Aktuálny zoznam finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť podpísané zmluvy ako aj samotný zápis spoločnosti je možné overiť po zadaní registračného čísla alebo obchodného mena spoločnosti na regfap.nbs.sk.