Koľko rokov plánujete investovať?

rokov

Investičný horizont je dobrovoľný a nezáväzný. Vaše peniaze si môžete kedykoľvek vybrať. Dodržanie investičného horizontu je ale mimoriadne dôležité pre dosiahnutie investičného cieľa. Vždy keď sa rozhodnete zainvestované peniaze vybrať, odporúčame poradiť sa o tom s odborníkom a výbery realizovať premyslene s ohľadom na aktuálny stav finačného trhu.

Aký je váš plán po dosiahnutí investičného cieľa?

Po uplynutí investičného horizontu sa naša starostlivosť nekončí. V prípade záujmu vám vieme spravovať nasporené prostriedky ďalej.

Koľko plánujete investovať pravidelne každý mesiac?

EUR

Základom úspechu dlhodobého investovania je pravidelnosť. Pravidelným mesačným investovaním využívate vo svoj prospech tzv. Cost-Average Effect alebo priemerovanie cien nakupovaných aktív.

Koľko plánujete investovať jednorázovo?

EUR

Pri čiastkách vyšších ako 1 000 EUR odporúčame jednorázovú investíciu realizovať na niekoľko krát, napríklad každy druhý mesiac. Cieľom tohoto opatrenia je vyhnúť sa zlému načasovaniu vstupu na trh.

Aké sú vaše znalosti o investovaní?

Aké máte skúsenosti s podielovými fondami a ETF fondami?

Koľko mesiacov by ste vedeli z vašej finančnej rezervy fungovať, ak by ste prišli o všetky zdroje príjmu?

S ktorým výrokom sa najviac stotožňujete?

Zainvestovali ste 10 000 EUR. Tento rok sa finančné trhy prepadli o 20 %. Aktuálna hodnota vašej investície je teda 8 000 EUR. Čo spravíte?

Čo je hlavným zdrojom vášho príjmu?

Koľko percent vášho pravidelného príjmu s nami plánujete investovať?

Ste poistený pre prípad neočakávaných životných situácií ako sú vážne ochorenia, invalidita a dlhodobá pracovná neschopnosť?

Nie